KONSALTING USLUGE

Konsalting usluge

Konsalting usluge

Savetnik za upravljanje otpadom

Nudimo konsultantske usluge i asistiramo pri ispunjavanju zakonskih obaveza pri uspostavljanju efikasnog Sistema upravljanja otpadom, uz mogućnost organizovanja prikupljanja, transporta ADR vozilima i krajnje zbrinjavanje na ekološki i održiv način.

ADR/RID savetnik

Angažovanjem Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta u mogućnosti ste da uštedite na troškovima prevoza, da u kratkom roku obezbedite potrebnu transportnu dokumentaciju, kao i da utičete na to da se rizici koji nastaju pri radu sa opasnim teretom svedu na minimum.

Savetnik za hemikalije

Savetnik za hemikalije Vam pomaže da svoje poslovanje uskladite sa zakonskim propisima, zastupa Vaše interese pri inspekcijskim nadzorima i izrađuje zakonom propisanu dokumentaciju, tako da se vi možete posvetiti razvijanju Vašeg poslovanja.